Orthon Clinic

Ul. SNP 1, 083 01 Sabinov (budova Polikliniky, prístavba)

Čo je ortopédia?

Ortopédia, z gréckeho orthos (priamy) a paideuein (vychovávať; paidion, dieťa), je základný chirurgický lekársky obor.

Zaoberá sa predovšetkým prevenciou, liečbou a rehabilitáciou porúch a ochorení podporného a pohybového aparátu.

Ortopédia sa zaoberá aj liečbou zranení pohybového aparátu.