Orthon Clinic

Ul. Kováčska 15 - MÚČO Prešov  |   Ul. SNP 1 - Poliklinika Sabinov

Personál našej Orthon Clinic

MUDr. Martin Onderčo
ortopéd - onderco@orthonclinic.sk


Vzdelanie

 • - od 09/99 do 6/05 Univerzita Karlova PRAHA - 1. Lekárska fakulta špecializácia: traumatológia pohybového ústrojenstva, športová medicína a endoprotetika
 • - 1999 prezidentské štipendium Havel-Kováč
 • - posledné 2 roky štúdia - prax na Ortopedickej klinike Fakultnej nemocnice Na Bulovce PRAHA

Prax:

 • - od 7/05 do 4/12 - lekár – ortopéd Ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice Na Bulovce PRAHA
 • -od r. 2009 - lektor pre anglických pregraduálnych študentov 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej PRAHA
 • -od r. 2009 - konzultant Českej akadémie vied (Projekt: vývoji povrchu endoprotéz a kostných implantátov)
 • - od 6/10 - zástupca vedúceho lekára ortopedického oddelenia
 • - od 1/12 - primárska licencia
 • - od 7/12 - spondylochirurg Fakultnej nemocnice Karlovské Vinohrady PRAHA
 • - od 11/13 - lekár- ortopéd majiteľ ORTHON CLINIC Sabinov - ortopédia a jednodňová chirurgia

Atestácie:

 • - 5/10 v odbore Ortopédia

Odborné stáže:

 • - r. 2010 - Nemecko - Certificated Residency - Asklepios klinik Berlin
 • - r. 2011 - Švédsko - Konzultant The Spinal Surgery Clinic, Strängnäs, Švédsko (Projekt: Degeneratívne ochorenie chrbtice)

Certifikáty:

 • - sonografické vyšetrenie detského bedrového kĺbu, Ponsetiho metóda liečby PEC
 • - držitel veľkej rady certifikátov v odbore ortopédia

Členstvá:

 • - Česká lekárska komora
 • - Slovenská lekárska komora
 • - Česká spoločnosť pre ortopédiu a traumatológiu
 • - lekár FIFA – The Medical Centerof Excelence Fakultná nemocnica Na Bulovce PRAHA

Sympózia:

 • - každoročné odborné prednášky na ortopedických sympóziách v ČR a v zahraničí

Prednášky:

 • - statické deformity prednožia
 • - dvojdobá reimplantácia TEP bedrového kĺbu pre infekt
 • - sklzná osteotómia lat. kondylu femuru pri TEP kolenného kĺbu

Jazyky:

 • Anglický - aktívne
 • Nemecký - aktívne
 • Český - aktívne

Mgr. Anna Kunáková
zdravotná sestra - info@orthonclinic.sk


Vzdelanie:

 • - r. 1996 - 2000 Stredná zdravotnícka škola, Prešov, odbor: všeobecná sestra
 • - r. 2001 - 2004 Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, denné štúdium - odbor: ošetrovateľstvo
 • - r. 2006 - 2008 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava, externé štúdium - odbor: ošetrovateľstvo

Prax:

 • - 04/05 - 05/05 zdravotná sestra - psychiatrická ambulancia
 • - 06/05 - 08/11 gynekologická ambulancia v Sabinove
 • - 08/11 – 11/13 zdravotná sestra - chirurgická ambulancia Sabinov

Jazyky:

 • Anglicky - pasívne